پیراهن نخی بلند خامه دوزی
پیراهن نخی بلند خامه دوزی 1369

59 عدد در انبار