پیراهن نخی تافته خامه دوزی
پیراهن نخی تافته خامه دوزی 1370

33 عدد در انبار